ارتباط
ارتباط
  • اطلاعات آدرس استانبول-توزلا / محله اورتا / خیابان آتایولو / پلاک : ۸ / واحد شماره ۵۳ و ۵۴
  • ۰۰۹۰۲۱۶۳۰۴۱۱۲۴
  • ۰۰۹۰۲۱۶۳۰۴۰۱۱۳
  • info@ictkimya.com
پیام ارسال